Connect with us

MAGAZİN

Nine olana kadar sahneden inmeyeceğim

K›yafeti, sahnesi ve güzelli€iyle göz kamaflt›ran sa­nat­ç›­ya kon­se­ri­nin ilk bö­lü­mün­de klar­net us­ta­s› Hüs­nü fien­len­di­ri­ci ile Gül­flen ve al­bü­mü­ne ad›­n› ve­ren Ay­la Çe­lik efl­lik et­ti. “Ni­ne olun­ca­ya ka­dar sah­ne­de kal­mak is­ti­yo­rum” di­yen Si­bel Can, tüm yaz bo­yun­ca kon­ser­le­ri­nin sü­re­ce­€i müj­de­si­ni ver­di.

K›yafeti, sahnesi ve güzelli€iyle göz kamaflt›ran sa­nat­ç›­ya kon­se­ri­nin ilk bö­lü­mün­de klar­net us­ta­s› Hüs­nü fien­len­di­ri­ci ile Gül­flen ve al­bü­mü­ne ad›­n› ve­ren Ay­la Çe­lik efl­lik et­ti. “Ni­ne olun­ca­ya ka­dar sah­ne­de kal­mak is­ti­yo­rum” di­yen Si­bel Can, tüm yaz bo­yun­ca kon­ser­le­ri­nin sü­re­ce­€i müj­de­si­ni ver­di.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment