Connect with us

EKONOMİ

CHP’li Gürer’den EYT açıklaması

EYT sorununu sürekli gündemde tutan isimlerden biri olan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma yaşamının modern kölelik haline getirildiği söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP döneminde çalışma yaşamının içinden çıkılamayacak kadar sorunlu hale getirildiğini, ‘modern kölelik’ olarak tanımlanacak şekilde işçinin, emekçinin ve emeklinin haklarının sömürüldüğünü ifade etti.

CHP’li Gürer, üretime dayalı bir politika izlenmediği için, 2 milyonu üniversite mezunu olmak üzere geniş tanımlı işsizliğin 10 milyonu aştığını, kamu halen yüzbinlerce taşeron içinin kadro beklediğini, işe başladıkları günün yaşlılık emekliliğinden sayılmadığı için çırak ve stajyerlerin hak mahrumiyeti yaşadığını, üniversite mezunu işçilerin statü değişikliklerinin yapılmadığını, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) beklentilerinin yıllardır karşılık bulmadığını, emeklilikte intibak düzenlemesinin yapılmadığını söyledi.

Kamuda halen taşeron firma çalışanı işçilerin olmasının Türkiye’nin çalışma hayatındaki en önemli sorunlarından biri olduğunu değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP döneminde çalışma yaşamı sorunla hale getirildi. Modern kölelik diye tanımlanabilecek şekilde, işçinin, emekçinin ve emeklinin hakları gasp edildi” dedi.

KAMUDA YÜZ BİNLERCE ÇALIŞAN HALA TAŞERON FİRMA ELEMANI

Cumhurbaşkanının, taşeron firmada çalışanların tamamının asli kadroya alınacağı yönündeki açıklamalarının olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 Aralık 2017 itibariyle kamuda çalışanların tamamı kadroya alınacaktı. Ancak gelinen noktada halen yüzbinlerce kamu çalışanı 4 yıldır kadro bekliyor. Belediye çalışanları taşeron firmadan alınıp belediyenin kendi şirketlerinde halen kadrolu çalıştırılmaya devam ediyor. Yüzde 70 hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki düzenlemede kamudaki kiralık araçların sürücüleri, halen taşeron firmada. Karayolları, demiryolları, havayolları çalışanları ile Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve çok sayıda bakanlıkta halen yüzbinlerce işçi taşeron firma çalışanı. Hastanelerin bilgi işlemcileri, görüntüleme merkezi çalışanları taşeron. Karayollarında 14 bin, PTT’de 17 bin işçi taşeron. Kamu İktisadi Teşekküllerindeki çok sayıda işçi taşeron firma çalışanı. Her yıl genelde çıkıyor, KİT’lerdeki işçiler kadroya alınacak deniliyor ama ne yazık ki alınmıyor” diye konuştu.

Kamuda eşit işe eşit ücret ve kadro sağlanması gerektiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron çalışma sisteminin sonlandırılarak tüm işçilerin mutlaka kadroya alınması gerektiğini, CHP olarak bu konuda başlattıkları mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini de ifade etti.

Çırak ve stajyerlerin işe başladıkları günün yaşlılık sigortası başlangıcı olması gerektiğini da ifade edene Gürer, bu konuda verdiği kanun teklifinin AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini belirtti. Gürer, bu konuda da çırak ve stajyerler lehine mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini anlattı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI 

Güder, Üniversite mezunu işçilerin statülerinin değiştirilmesi ve özlük haklarının verilmesi konusunda da kanun teklifin reddedildiğini belirtti.

EYT’LİLERİN BEKLENTİLERİ

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yıllardın mücadele verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1999 yılında çıkarılan ve çok ender bir şekilde geriye dönük olarak işletilen bir kanun var. Bu kanun milyonlarca emeklinin ve emekli olmayı bekleyenin hakkını elinde alıyor. Prim ve çalışma süresini tamamladıkları halde yıllardır emekli olmaya bekleyen çok sayıda yurttaş var. Örneğin 52 yaşına geldiği halde yaşa takılan ve emekli olamayan, işinden de ayrılmak zorunda kalan bir çifti düşünelim. Bunların SGK primleri yatmadığı için sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyor. Ancak bu çift hem prim gününü hem de çalışma yılını tamamlamış durumda” diye konuştu.

Emeklilikte intibak düzenlemesinin de halen yapılmamasının çok sayıda yurttaşı mağdur ettiğini kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 çeşit emekli var. Zaten emekli maaşları çok düşük. 1500 lira emekli maaşları asgari ücrete eşitlenmeli. Yaşam standartları iyileştirilmeli. İntibak düzenlemesi ve aylık bağlama oranlara mevzuata uygun şekilde düzenlenmeli. Emekliye hak ettiği maaşı verilmelidir” dedi.

SENDİKALAŞMA ORANI DÜŞÜYOR

Çalışma yaşamındaki sorunların ağırlaştığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Sendikalaşma oranı sürekli düşüyor. AKP sendikalaşmanın önünü geçiyor. Toplu iş sözleşmesi yapabilme olanağına sahip işçi sayısı çok düşük. 25 milyon çalışandan ancak 2 milyonunun toplu iş sözleşmesi yapabilme ve grev hakkı bulunuyor. AKP emekten yana bir politika üretmediği için emekçiler sömürülüyor ve hak ettiklerini alamıyorlar” ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI İŞSİZLİK SORUNU

Açıklamasında, kayıt dışı çalışan sorununa da değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışından kaçak bir şekilde ülkemize gelenlerin kayıt dışı çalışan sorununu büyük ölçüde artırdığını, bu nedenle ucuz işçiliğin hortladığını, sığınmacıların varlığının çalışanların önünü tıkadığını kaydetti.

10 MİLYON İŞSİZ

10 milyona yakın işsizin olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bunların en az 2 milyonu üniversite mezunu. Atanamayan öğretmen, atanamayan sağlıkçı, eğitimci, inşaat mühendisi, gıda mühendisi… Yüzbinlerce üniversite mezunu atama bekliyor” şeklinde konuştu.

ÖNERİLER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüm taşeron firma çalışanlarının kadroya alınması, atama beklen öğretmen, sağlıkçı ve diğer alanlarda mutlaka atama yapılması, intibak ve EYT için düzenleme yapılması, polis, din görevlisi, hemşire ve diğer kamu görevlileri için ek 3600 ek göstergelerin mutlaka verilmesi, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması başta olmak üzere çalışma yaşamındaki sorunların çözümüne yönelik düzenlemelerin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.