Connect with us

TÜRKİYE

EYT’den Emekli Olmak İsteyenlere Sosyal Güvenlik Uzmanından Uyarı! 10 Gün ve 100 Gün Detayına Dikkat

Yayınlanma tarihi:

EYT'den Emekli Olmak İsteyenlere Sosyal Güvenlik Uzmanından Uyarı! 10 Gün ve 100 Gün Detayına Dikkat

Emekli olmak isteyen ve işten ayrılan kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Ancak bazı kişiler hala emekli olamadıkları için devletin sağlık hizmetlerinden yararlanamama endişesi taşıyorlar. 100 günlük yasal sürenin dolmasıyla birlikte bu vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişememe durumuyla karşı karşıya kalacaklar.

Sosyal güvenlik uzmanı Noyan Doğan, konuyla ilgili olarak çarpıcı detaylara dikkat çekti:

Bu sorun, EYT’ye (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) başvurup da çalıştıkları işyerlerinden ayrılan kişileri kapsıyor. EYT’ye başvurup çalışmaya devam edenler için böyle bir sorun bulunmuyor. Endişe duyan vatandaşlar haklıdır çünkü 100 günlük süre dolmak üzere ve hatta bazıları için süre dolmuş bile olabilir. Sorunun kaynağına gelirsek, şu şekilde açıklayabilirim.

Nüfusun tamamı zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmeti almaktadır. Çalışanlar ve emekliler SGK’ya bağlı oldukları için, kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan kişiler ise GSS primlerini kendileri ödeyerek, kendileri ve aileleri için sağlık hizmeti alabilmektedir. Emeklilik için gerekli şartları taşıyarak emekliliğe başvuranlar, emekli aylığı bağlandıktan sonra herhangi bir şart aranmaksızın genel sağlık sigortası kapsamına girmekte ve aileleri de dahil olmak üzere devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İŞTEN AYRILANLARIN DURUMU NASIL OLACAK?

Peki, işten ayrılan veya işten çıkarılan kişilerin durumu nasıl oluyor? Çalışanın, işten ayrılmadan önceki SGK’ya yatırılan prim gün sayısına göre GSS’den yararlanma şartları değişmektedir. Şimdi madde madde açıklayalım:

  • Çalışan işten ayrıldıktan sonra, yani işyerinden çıkışı verildikten sonra, ayrılış tarihinden itibaren 10 gün boyunca sigortalılığı geçerli sayılmakta ve devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ailesiyle birlikte yararlanabilmektedir. 10. günden itibaren sigortalılık durumu sona ermektedir.
  • Eğer sigortalının son bir yıl içerisinde 90 gün sigortalılığı bulunuyorsa, yani bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemesi yapılmışsa; işten ayrıldığı tarihten itibaren 100 gün boyunca GSS sisteminde olmakta ve hem kendisi hem de ailesi devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Son bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemesi bulunan ve işten ayrıldıktan sonra 100 gün boyunca GSS sisteminde olan kişiler, 100 günün sonunda; geçmiş bir yıl içerisinde 90 gün prim ödemesi olmayan ve 10 gün süresince sağlık hizmetlerinden yararlanan kişiler ise 10. günün sonunda SGK tarafından genel sağlık sigortası sisteminde bulunmaya devam etmektedirler, ancak adlarına prim borcu işlemeye başlamaktadır.

  1. VE 10. GÜN DETAYI Daha net bir açıklama yapacak olursak; 100. ve 10. günün sonunda kişiler artık her ay prim ödeyerek devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmak zorunda kalmaktadır. GSS zorunlu olduğu için primler ödenmezse, kişinin SGK’ya prim borcu ortaya çıkmaktadır.

EYT’ye başvurup emekli olamayan ve halen devletin sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişiler şu anda büyük bir riskle karşı karşıyadır. Çünkü 100 günlük süre ya dolmuş ya da dolmak üzere. Örneğin, 3 Mart tarihinde EYT’ye başvuran ve aynı tarihte işten ayrılan veya işten çıkarılan kişiler için geçerli olan 100 günlük süre 13 Haziran tarihinde dolmuştur. Aynı şekilde 11 Mart tarihinde başvuranlar için de süre dolmak üzere.

Bu kişiler şu anda kendi primlerini ödeyerek GSS sistemine girmek zorundadırlar. Mart ayında EYT’ye başvuranlar halen devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ancak, mart ayında başvurup emekli olamayan birçok kişi bulunmaktadır.

Sonuç olarak, EYT’ye başvuran kişilerin emeklilik işlemlerinin bir an önce tamamlanması gerekmektedir, böylece daha fazla sorun ortaya çıkmamış olur. Ayrıca belirtmek isterim ki, GSS prim borcu SSK’lılar için emeklilik engeli teşkil etmemektedir, ancak Bağ-Kur kapsamındakiler için bir engeldir; prim borcu bulunanlar emekli olamazlar.

Emeklilik başvurusunda bulunan ve işten ayrılan kişiler için sağlık hizmetlerine erişememe endişesi büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu konuda önemli bir açıklama yapılmıştır. Sosyal güvenlik uzmanı Noyan Doğan, durumu detaylı bir şekilde açıklamaktadır:

EYT’ye başvuran ve çalıştığı işyerinden ayrılan kişiler bu sorundan etkilenmektedir. Ancak, EYT’ye başvuran ve çalışmaya devam edenler için bu sorun söz konusu değildir. Vatandaşların endişeleri haklıdır, çünkü 100 günlük süre dolmak üzere ve hatta bazılarında süre dolmuş olabilir. Sorunun kaynağına gelince, şu şekilde açıklayabilirim.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında nüfusun tamamı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Çalışanlar ve emekliler SGK’ya bağlı oldukları için devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Sosyal güvencesi olmayan ve sigortalı bir işte çalışmayan kişiler ise GSS primlerini kendileri ödeyerek, kendileri ve aileleri için sağlık hizmeti alabilmektedir. Emeklilik için gerekli şartları sağlayarak emekli olanlar, emekli aylığı aldıktan sonra herhangi bir şart aranmaksızın genel sağlık sigortası kapsamına girerler ve aileleri de dahil olmak üzere devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

PEKİ İŞTEN AYRILANLAR NE OLACAK?

Peki, işten ayrılan veya çıkarılan kişilerin durumu ne oluyor? Çalışanın işten ayrılmadan önceki SGK’ya yatırılan prim gün sayısına bağlı olarak GSS’den yararlanma şartları değişmektedir. Şimdi madde madde açıklayalım:

  • Çalışan işten ayrıldıktan sonra, yani işten çıkışı verildikten sonra, ayrılış tarihinden itibaren 10 gün süresince sigortalılığı geçerli sayılır ve devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden kendisi ve ailesiyle birlikte yararlanabilir. 10. günden sonra sigortalılık durumu sona erer.
  • Eğer sigortalının son bir yıl içinde 90 gün sigortalılığı varsa, yani bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi yapılmışsa; işten ayrıldığı tarihten itibaren 100 gün süresince GSS sisteminde olur ve hem kendisi hem de ailesi devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Son bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi olan ve işten ayrıldıktan sonra 100 gün süresince GSS sisteminde olan kişiler, 100 günün sonunda; geçmiş bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi olmayan ve 10 gün süresince sağlık hizmetlerinden faydalanan kişiler ise 10. günün sonunda SGK tarafından genel sağlık sigortası sisteminde olmaya devam ederler, ancak adlarına prim borcu başlar.

  1. ve 10. Günlerin sonunda, kişiler artık devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için aylık prim ödemesi yapmak zorundadır. GSS zorunlu olduğu için primler ödenmezse, kişinin SGK’ya prim borcu oluşur.

EYT’ye başvurup emekli olamayan ve hala devletin sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişiler büyük bir riskle karşı karşıyadır. Çünkü 100 günlük süre dolmuş veya dolmak üzere olabilir. Örneğin, 3 Mart tarihinde EYT’ye başvuran ve aynı tarihte işten ayrılan veya çıkarılan kişiler için 100 günlük süre 13 Haziran tarihinde dolmuştur. Aynı şekilde 11 Mart tarihinde başvuranlar için de süre dolmak üzeredir.

Bu kişiler şu anda kendi primlerini ödeyerek GSS sistemine girmek zorundadır. Mart ayında EYT’ye başvuranlar hala devletin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ancak, mart ayında başvurup emekli olamayan birçok kişi bulunmaktadır.

Sonuç olarak, EYT’ye başvuran kişilerin emeklilik işlemlerinin bir an önce tamamlanması gerekmektedir, böylece daha fazla sorun yaşanmamış olur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, GSS prim borcu SSK’lılar için emeklilik engeli teşkil etmemektedir, ancak Bağ-Kur kapsamındakiler için bir engeldir; prim borcu bulunanlar emekli olamazlar.

Başlık Önerisi: “EYT’ye Başvuran İşten Ayrılanlar Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Sürecinde Risk Altında”

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Advertisement
Yorum yapmak için tıkla