Connect with us

KÜLTÜR

Geçmişten Gelen Gizem: Göbeklitepe

Modern Türkiye’de bulunan Göbekli Tepe, dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biridir. Bu çarpıcı 11.000 yıllık tarihi yerin 1990’larda keşfedilmesi, arkeolojik dünyada ve ötesinde şok dalgaları yarattı. Hatta bazı araştırmacılar buranın İncil’deki Cennet Bahçesi olduğunu iddia etti . Göbekli Tepe’deki belki de dünyanın en eski tapınağını oluşturan heykel ve megalitik mimarinin birçok örneği çömlekçilik , metalurji, yazının icadı , tekerlek ve tarımın başlangıcı olarak bilinmektedir. Avcı-toplayıcı halkların, MÖ 10. veya 11. binyıllara kadar bu kadar karmaşık bir sitenin inşasını organize edebilmesi, yalnızca avcı-toplayıcı kültür anlayışımızda devrim yapmakla kalmaz, aynı zamanda uygarlığın yükselişine ilişkin geleneksel görüşe ciddi bir meydan okumadır.


Türkiye’nin güneydoğusundaki antik şehir Urfa’ya altı mil uzaklıkta Klaus Schmidt, zamanımızın en şaşırtıcı arkeolojik keşiflerinden birini yapmıştı. Henüz metal aletler geliştirmemiş tarih öncesi insanlar tarafından hazırlanmış ve düzenlenmiş, yaklaşık 11.000 yıllık devasa oyulmuş taşlar, çanak çömlek… Megalitler, Stonehenge’den yaklaşık 6.000 yıl öncesine dayanıyor. Söz konusu Göbekli Tepe deniyor ve burada on yıldan fazla süredir çalışan Alman arkeolog Schmidt, buranın dünyanın en eski tapınağı olduğuna inanıyor. Şimdi gelin Göbekli Tepe ile ilgili diğer detayları hep birlikte inceleyelim.


Göbekli Tepe Alanı


Göbekli Tepe Türkiye’nin güneydoğusundaki Şanlıurfa’nın yaklaşık 9 mil kuzeydoğusunda, bir dağ sırtının en yüksek noktasında bulunan 1000 fit çapında bir höyüktür. Şanlıurfa Müzesi işbirliği ile Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul şubesinden Klaus Schmidt tarafından 1994 yılından bu yana yapılan kazılar sahada yapılmaktadır. Bugüne kadarki sonuçlar şaşırtıcıydı; özellikle ekskavatörler, çalışmalarının sahanın yalnızca % 5’ini ortaya çıkardığını tahmin etmektedir.


Göbekli Tepe, bir dizi dairesel veya oval yapı oluşturmak için kaba yapılı kuru taş duvarların parçalarıyla birbirine bağlanan dört monolitik sütun düzenlemesinden oluşur. Her kompleksin merkezinde, içe bakan biraz daha küçük taşlarla çevrelenmiş iki büyük sütun vardır. Arkeologlar, bu sütunların bir zamanlar çatıları destekleyebileceğine inanıyor. Yapıların boyutları yaklaşık 33 ila 98 fit arasında değişir ve terrazzodan yapılmış zeminlere sahiptir.


Göbekli Tepe’deki Megalitler


Şimdiye kadar 43’ü ortaya çıkarılan megalitlerin kendileri, çoğunlukla yaklaşık 16 fit yüksekliğe kadar T şeklinde yumuşak kireçtaşından sütunlardır ve tepenin güneybatı alt yamacındaki bir taş ocağından kazılıp taşınmıştır. Tepedeki jeofizik araştırmalar, alanın etrafında gömülü olan 250 kadar megalit bulunduğunu gösteriyor ve bu da Göbekli Tepe’de bir zamanlar 16 kompleksin daha var olduğunu gösteriyor. Göbekli Tepe’deki ayakta duran taşların bazıları boş olsa da, diğerleri özenle oyulmuş tilkiler, aslanlar, boğalar, akrepler ve daha fazlası şeklinde olağanüstü sanat eserleri sergiliyor.


Göbekli Tepe’deki duran taşlardan bazıları boş olsa da, diğerleri özenle oyulmuş tilkiler, aslanlar, boğalar, akrepler, yılanlar, yaban domuzları, akbabalar, su kuşları, böcekler ve örümcekler şeklinde olağanüstü sanat eserleri sergiliyor. Ayrıca önden oturma pozisyonunda pozlanmış çıplak bir kadının soyut şekilleri ve bir rölyefi bulunmaktadır. T şeklindeki bazı taşların yanlarında silah gibi görünen tasvirlere sahip olması, taşların stilize edilmiş insanları veya belki de tanrıları temsil ettiğini insanlığa ifade etmektedir. Göbekli Tepe’deki piktogramlar bir yazı biçimini temsil etmese de, anlamları o sırada yerel halk tarafından dolaylı olarak anlaşılan kutsal semboller olarak işlev görmüş olabilirler.

Göbeklitepe Yakınında Benzer Tapınaklar

Bu kadar erken bir tarihte çok sayıda anıtsal kompleksin varlığı nedeniyle Göbekli Tepe, biraz benzersiz bir sitedir. Bununla birlikte, Göbekli Tepe’nin sadece 12,5 kuzey-batısında yer alan Orta Fırat Nehri’nin ortasında, Nevalı Çori’nin erken Neolitik yerleşim yeriyle bazı paralellikleri vardır. Nevalı Çori’deki ana tapınak, Göbekli Tepe’den belki de bin yıl sonra, yaklaşık MÖ 8.000’e tarihlendi. Yerleşimdeki kült kompleksleri, Göbekli Tepe ile terrazzo tarzı kireçli çimento zemin, kuru taş duvarlara inşa edilmiş monolitik T şeklindeki sütunlar ve kompleksin merkezinde iki bağımsız sütun gibi bir dizi ortak özelliğe sahipti. T şeklindeki sütunlar, insan eli gibi görünen şeylerin kabartmalarını gösteriyor. Ne yazık ki Nevali Çori, 1992 yılında Atatürk Barajı’nın yarattığı bir gölün altında kaybolmuştur.

Göbekli Tepe’nin ekskavatörleri, MÖ 8.000 civarında, bölgedeki insanların anıtları kasıtlı olarak toprak dağlarının altına gömdüğüne ve başka yerlerden getirilen çakmaktaşı ve hayvan kemikleri gibi yerleşim atıklarına inanıyor.