Sosyal medyada bizi takip edin

POLİTİKA

TSK Personeline İlişkin Kanun Meclis’te kabul edildi

Yayınlanma tarihi:

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. 58 maddelik kanun ile birlikte genelkurmay başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile general ve amirallerin işlediği isnat edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili merciler ile soruşturma ve kovuşturma makamlarının belirlenmesinde anılan kişilerin suçun işlendiği tarihteki görevleri ve rütbelerin değil, son rütbeleri ve görevleri esas alınacak. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda kişilerin özel hayatını korunmasını isteyebilme kapsamında güvenlik ve öngörülebilirlik sağlamak amacıyla sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla arama yapılabilecek. Terhislerinin ardından hastaneye sevk işlemleri, bulundukları yerlerdeki veya buralara en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

SAĞLIK VE VAZİFE MALULÜ DIŞINDA AYRILANLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Kabul edilen kanuna göre, TSKdan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların, TSKda görev yapamaz şeklinde sağlık raporu ve vazife malulü olarak TSKdan ayrılanların dışında kalanlar, her yıl kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenenlerin kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını ödeyecekler. Ayrıca kanunla düzenlenen, Disiplinsizliği alışkanlık haline getirme fiilini işleyeler çıkarılanlar için belirlenen masrafların 4 katını kanuni faiziyle birlikte tazminat ödeyecekler. Yurt dışına öğrenim görme amacıyla giden subay ve astsubaylar için 6 aylık süreyi geçmesi halinde yükümlülükleri 2 katı kadar uzatılacak.

UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELECEK

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunundaki değişiklik, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye dışında yürütülecek. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Uzman Erbaş Kanununda değişiklikler meydana getirecek. Uzman erbaşlar yılık izinlerini çizelgedeki şekliyle esas olacak. Ancak kendi isteği dışında, hizmet gereği yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanmayanlar, izinlerini diğer yıllarda kullanabilecek. Personelin kullanmadığı yıllık izin süresinde görev yaptığı birlik veya karargah amiri, izin erteleme belgesi düzenleyecek. Yıllık izinlerini kendi isteği ile senesi için kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devredilemeyecek. Ayrıca Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandırarak bu örgütlerin propagandasını yapan personel hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasının uygulanabilmesi maksadıyla belirlenen 5 yıl zamanaşımı süresi 20 yıla çıkartılıyor.

DİSİPLİN CEZALARI YARGI DENETİMİ DIŞINDA TUTULACAK

Kanunla birlikte yargı yolu kapalı olan disiplin cezalarının, ceza sayısı ve puanına eklemek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğin kesilmesi sonucunu doğurduğu hallerde anılan yargı yolu kapalı disiplin cezalarının da mahkemelerce incelenebileceğine ve bunların iptal edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor. Seferberlik ve savaş zamanında ise yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma cezası hariç diğer disiplin cezaları yargı denetimi dışında tutulacak. Milli Savunma Üniversitesi teşkilatına Yabancı Diller Yüksekokulu dahil ediliyor. Yabancı Diler Yüksekokulu, harp okullarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek seviyede dil becerileri gelişmiş askeri öğrenci yetiştirilmesi, bünyesinde açılan dil kursları vasıtasıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından tefrik edilen personele yabancı dil eğitimi, misafir askeri personele ve misafir askeri öğrenciye dil eğitimi verilmesi amacıyla faaliyet gösterecek.

AYM KARARLARINA GÖRE ER VE ERBAŞ KANUNU DÜZENLENDİ

Anayasa Mahkemesinin kararlarına göre düzenlenen kanun, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda düzenlemeler meydana getirecek. Buna göre disiplin soruşturması, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde sözleşmeli erbaş ve erlerin TSK ile ilişiği, sözleşme bitim tarihinden önce feshedilebilecek. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye kullanan ya da kullandıran sözleşmeli erbaş ve erlerin de TSK ile ilişkileri, sözleşme sürelerinden kesilecek.

UZMAN ERBAŞLIK ÖZENDİRİLİYOR

Kanun gereğince, sözleşmeli erbaş ve erlere ödenmekte olan ücret özel durumlarda komando birlikleri için yüzde 8, gemi ve yüzer birliklerde yüzde 3 artırımlı ödemekte olup benzer şekilde çalışma şartları göz önünde bulundurularak Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere ödenmekte olan aylık ücretlerin yapmakta oldukları iş güçlüğü ve iş riski açısından yüzde 5 artırımlı ödenebilmesine imkan sağlanacak. Sözleşmeli erbaş ve erlerin görev yaptıkları bakanlık bünyesinde kazandıkları tecrübelerinden istifade etmek ve uzman erbaşlığa geçişi özendirmek adına sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı bulunduğu bakanlık bünyesi içerisinde bağlı kalmak şartı ile uzman erbaş olmaları halinde ödeme yapılacak. Kanun üzerine geçtiğimiz hafta yapılan görüşmeler neticesinde Anayasanın 35 ve 46ncı maddelerine, 26ncı maddenin ise Anayasa Mahkemesi kararını karşılamadığı gerekçesiyle yasa metninden çıkarılmıştı.

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Reklam
Yorum yapmak için tıkla

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir