Connect with us

EKONOMİ

Rekabet Kurulu kararları tüketiciye yıllık 67,3 milyar liralık katkı sağladı

REKABET Kurumu’nca 2021-2022 dönemine ilişkin hazırlanan ‘Etki Analizi Raporu’na göre; toplam 43 kararda soruşturma konusu eylemlerin ihlal teşkil ettiğine hükmedildi. Kurul kararları ile tüketici faydasına sağlanan toplam katkı 2 yıllık dönemde 134,6 milyar TL, ortalama yıllık katkı 67,3 milyar TL düzeyinde hesaplandı.

Rekabet Kurumu, 2021-2022 dönemine ilişkin hazırlanan Etki Analizi Raporu’nu yayımladı. 2021 ve 2022 yıllarında Rekabet Kurulu tarafından ihlaline son verilen karteller, yeniden satış fiyatının belirlenmesi ve hakim durumun kötüye kullanılması eylemleri ile belirli şart ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla izin verilen birleşme/devralma işlemlerine yönelik kararların tüketici refahına dönük etkilerinin değerlendirilmesi hedefiyle hazırlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

“2021-2022 dönemini kapsayan etki analizi çalışmasında toplamda 48 karar incelendi. Bu dönemde 37’si kartel ve benzeri nitelikte anlaşmalar ile yeniden satış fiyatının tespitine, 6’sı hakim durumun kötüye kullanılması eylemlerine ilişkin olmak üzere, etki analizi kapsamında değerlendirilebilecek toplam 43 kararda soruşturma konusu eylemlerin ihlal teşkil ettiğine hükmedildi. Aynı dönemde toplam 5 kararda Kurul, 5 birleşme/devralma işlemine, olası rekabet karşıtı etkilerin bertaraf edilmesinin teminine yönelik birtakım koşullar çerçevesinde izin verdi.”

Raporda ‘muhafazakar senaryo’ ve ‘Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) varsayımları’ olmak üzere iki farklı senaryoda hesaplamalar yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

“Muhafazakar yaklaşımda 2021 yılında Rekabet Kurumu müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda 37,6 milyar TL olarak tahmin edilirken, bu değer 2022 yılı için 15,5 milyar TL’dir. OECD yaklaşımıyla yapılan hesaplamada ise tüketicilere sağlanan fayda; 2021 yılında 95,3 milyar TL, 2022 yılında 39,3 milyar TL olarak tahmin edildi. Dolayısıyla 2 seneyi kapsayan bu dönem için tüketici faydasına sağlanan toplam katkının 134,6 milyar TL; ortalama yıllık katkının ise 67,3 milyar TL düzeyinde olduğu hesaplandı. 2021-2022 dönemi için hesaplanan tahmini toplam fayda 13,1 milyar dolar; ortalama yıllık fayda 6,55 milyar dolar seviyesinde.”

‘EN YÜKSEK TUTAR’

Raporda söz konusu değerlerin, Kurumun bugüne kadar yaptığı etki analizi çalışmalarındaki en yüksek tutarlar olarak öne çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Kurumun 2021-2022 dönemindeki faaliyetleri için fayda-maliyet kıyaslaması yapıldığında ise, muhafazakar senaryoya göre hesaplanan yıllık ortalama tahmini fayda aynı dönemdeki yıllık ortalama bütçe giderinin 82,06 katı. Benzer olarak OECD metodolojisine göre hesaplanan tahmini yıllık ortalama tüketici faydasının ise bütçe giderlerinin yaklaşık 208,07 katına vardığı anlaşılmakta. OECD önerileri ve dünyada önde gelen çeşitli rekabet otoritelerinin benzer nitelikteki çalışmaları dikkate alınarak hazırlanan etki analizi raporları, Rekabet Kurulu kararlarının etkilerinin parasal olarak ifade edilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kurumsal performansın izlenmesini sağlamakta. 2021-2022 Etki Analizi Raporu’nda hesaplanan tahmini ortalama yıllık fayda ülkemiz gayrisafi yurt içi hasılasının takriben binde 7,7’sine; dönem için hesaplanan toplam fayda ise yaklaşık yüzde 1,5’ine denk gelmekte. Bu bakımdan söz konusu göstergelerin, Rekabet Kurumu’nun ekonomideki önemli işlevini ve faaliyetlerindeki etkinliği ortaya koyduğu değerlendirilmekte.”