Connect with us

EYT

Meclis’te gündem EYT!

TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Güvenlik Kurumlarının açıklarının ve görev zararlarının araştırılması için CHP’li grup başkanvekilleri tarafından verilen önerge hakkında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok arasında EYT ve SSK tartışması yaşandı. Karabat, Altınok’a “EYT sizin döneminizde ortaya çıktı, sizin eseriniz” dedi.

Genel Kurul tutanaklarına yansıyan tartışma şu şekilde gerçekleşti:

CHP GRUBU ADINA ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sosyal Güvenlik Kurumunun mali açıdan güçlendirilmesi, güçlü bir sigorta sisteminin oluşturulması, Sosyal Güvenlik Kurumunun açıklarının araştırılması ve giderilmesi, çözüm önerilerinin araştırılması konusundaki önerimiz hakkında söz almış bunuyorum.

Hemen şunu söylemem gerekir ki: Sosyal güvenlik, insanlar açısından bir haktır. İnsanlar açısından bir hak olduğu gibi, devlet açısından yasalara göre de bir ödevdir ve aynı şekilde, Sosyal Güvenlik Kurumu bir ticari kurum değildir, sosyal hizmetler için kurulmuş kurumdur. Dolayısıyla baştan, hemen bir şeye değinmek istiyorum milletvekilleri. Yıllardır bir yalanı, mahir bir şekilde, yetenekli bir şekilde anlattığınız için ilk başta AKP Grubunu alkışlıyorum(!) (CHP sıralarından alkışlar)  “Kılıçdaroğlu, SSK’yi batırdı.” yalanını yıllardır başarıyla anlattınız. Ekonominin kitabını yazmakta mahir değilsiniz ama bu yalanın kitabını yazma konusunda oldukça yeteneklisiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Bakın, ben size şimdi rakamlarla konuşacağım, rakamlarla; yıllardır söylediğiniz yalanı. Kılıçdaroğlu döneminin açık rakamı 2,2 milyar, sizin döneminizin açık rakamı 485 milyar.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – Hiç kıyas olur mu!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Değerli Milletvekili, Kılıçdaroğlu döneminin…

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) –  Böyle bir kıyas olur mu, böyle bir kıyas olur mu!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Sus! Birazdan kıyaslayacağım hepsini, birazdan devam edeceğiz.

2,2; 485’in küsuratından küçük, 485’in küsuratından küçük.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – Ya, neyi anlatıyorsun! Böyle bir kıyas olmaz!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Hastalar rehin kalıyordu. Neyi anlatıyorsun ya!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Bak, neye göre söylüyorum, neye göre, biliyor musunuz? Bütçe transferlerine Kılıçdaroğlu döneminde gayrisafi millî hasılanın 2,1’i aktarılmış, sizin döneminizde 4,9’u. Devam edelim, yetmedi, devam edelim. Sizin döneminizde bütçe transferleri 35 milyar 499 milyon; Kılıçdaroğlu döneminde 5 milyar 754 milyon; 7 katı bütçe transferi…

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Hastalarımız hastanelerde rehin kalıyordu!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Devam edeceğiz, o hastaneleri de anlatacağız şimdi, devam edeceğiz.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – İlaç yoktu, ilaç yoktu! İnsanlar cenazelerini alamıyordu!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – 220 kat arkadaşlar; yalanın oranı 220 kat. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Adam cenazesini alamıyordu, ne konuşuyorsun ya!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Yalanın oranı 220 kat arkadaşlar. Başarılısınız, alkışlayın yalanı.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – İnsanlar cenazesini alamıyordu.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Devam edelim. Hastaneler yapmışlar.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Savaş Ay’ın programını izlemedin mi sen? Savaş Ay’ın programını izle sen önce!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Hastaneler yapmışlar. Peki, o hastanelere Merkez Bankası Başkanı gidiyor mu? O hastanelere Merkez Bankası personeli gidiyor mu? Hayır.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – Ya, insanda biraz utanma olur, utanma, utanma! Biraz utanır insan ya!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Savaş Ay’ın programını izlemedin mi sen!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Özel sağlık sigortasına 307 milyonu Merkez Bankası -Sayıştay raporları tespit etmiş- vermiş. Hani sizin sağlıklı hastaneleriniz vardı, hani vardı, hani hastaneye para harcamıştınız, hani para harcamıştınız. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Savaş Ay’ın programını izlemedin mi sen? Savaş Ay’ın programını izle sen ya!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Devam edelim.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – İnsanda biraz utanma olur, utanma!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Devam edelim. Değerli arkadaşlar, Kılıçdaroğlu dönemini didik didik ettiniz, özel hafiyeler tuttunuz, müfettişler görevlendirdiniz, savcılara baktınız. Ya, Allah aşkına, 1 tane teftiş raporu var mı, 1 tane dava var mı? Nerede, neyi konuşuyorsunuz siz? Kim, nereyi batırmış? (CHP sıralarından alkışlar) Ben, şimdi, size…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Savaş Ay’ın programına bak, Savaş Ay’ın!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Bak, bak, bak, bunlar Sayıştay raporu, bak.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Hiçbir şey yapmamışsınız, hiçbir şey!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Bak, bunlar Sayıştay raporu var; birisi 2012, birisi 2021, belki karıştırırsınız.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Hastanelerde rehin kaldılar, rehin!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Sayıştay 2012’de neyi yazmışsa 2020’de de aynısı yazıyor. Özeti ne biliyor musunuz? Sizin SSK’niz bu, sizin SSK’niz.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – İnsanlar kuyruk oluyordu ya, ilaç alacak insanlar kuyruk oluyordu.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – O ilaçlara vatandaşlar 6,2 milyar ödemiş, ne konuşuyorsun sen!

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Ulaşamıyorlardı, ulaşamıyorlardı.

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Vatandaş 6,2 milyar ilaç parası ödemiş, ne konuşuyorsun sen be, ne konuşuyorsun! Kılıçdaroğlu döneminde…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Savaş Ay’ın programını izle!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Devam edelim, devam. Bak, bak…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Savaş Ay’ın programını izle, vatandaş ne diyor, ona bak sen!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Ya, Savaş Ay’a Allah rahmet eylesin; AKP’ye yakındı, Allah rahmet eylesin diyeceğiz; tamam mı?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Ya, bırak bu işleri sen! Vatandaş ne diyor, ona bak sen! Vatandaş ne diyor, sen ona bak!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – Arkadaşlar, alacağını bilmiyor. Bak, Sayıştay raporu diyor, sizin SSK’niz alacağını bilmiyor, alacağını  takip etmiyor, 2 trilyonluk alacak zaman aşımına uğruyor. Mal varlığını bilmiyor ve 264 milyona sattığınız araziler var. Buna rağmen, açık veriyorsunuz.

Kılıçdaroğlu dönemindeki emeklilik yaşını biliyor musun? EYT yoktu Kılıçdaroğlu döneminde, sizin eseriniz şimdi bu EYT.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – Senin dünyadan haberin yok ya!

ÖZGÜR KARABAT (Devamla) – İşte, sosyal güvenlik politikası. Emeklilik yaşı 40’tı. Kılıçdaroğlu döneminde ilaç parası yoktu, biliyor musunuz bunu?

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Evet, evet; ilaç da yoktu.

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – İlaç da yoktu…