Connect with us

TÜRKİYE

‘İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az’

TÜRK Kadınlar Birliği ‘Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz’ projesinin yöneticisi Ayşen Karakulak, insan hakları kurullarında kadın örgütlerinin sayısının az olduğunu söyledi. Karakulak, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonları (KYŞMİDK) genellikle pandemi gerekçesiyle olağan toplantılarını yapmadıklarını belirttiler. KYŞMİDK toplantılarına belli kadın örgütlerinin çağrıldığı görüldü” dedi.

Türk Kadınlar Birliği tarafından yürütülen ‘Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz’ projesinin Erzurum toplantısına katılan yönetici Ayşen Karakulak, Ocak 2020’de başlayan projenin 7 bölgede 35 ilde yürütüldüğünü kaydetti. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi salonunda, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Karakulak, Türk Kadınlar Birliği’nin kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası hukuki güvenceler sağlayan sözleşmelerin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amacıyla projenin hazırlandığı bilgisini verdi. AB Delegasyonu’nun desteğiyle Türk Üniversitesi Kadınlar Derneği’nin de destek verdiğini belirten Karakulak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda emek veren, çalışma yapan kurum kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile deneyimlerini paylaştıklarını belirtti.

‘5 BİNE YAKIN CEVAP İNCELENDİ’

Karakulak, çalışmanın amacının sivil toplum ve tamu çalışmalarını yakından görmek, ve kamunun şiddet, kadına yönelik ayrımcılık konusunda ne tür çalışmalar yaptıklarını, stratejik planlarında, eylem planlarında neler bulunduğunu kendi ağızlarından dinlemek olduğunu d,le getirdi. Karakulak, konuyla ilgili 312 sivil toplum ve kamu kuruluşunu izlediklerini ve onlara şiddet, eğitim, sağlık, politik katılım-temsil, çalışma yaşamı ve istihdam, adalete erişim temalarının esas alındığını söyledi. İzlemeye aldıkları kuruluşlara 7 ana başlık halindeki konularda yazılı sorular yöneltip cevaplar istediklerini bildiren Karakulak, aldıkları 5 bine yakın cevabı tek tek incelediklerini aktardı.

‘KADIN ÖRGÜTLERİ GÖSTERMELİK ÇAĞRILMIŞ’

Kuruluşlara gönderdikleri soruların bilgi edinme başvurusu altında yöneltildiğini vurgulayan Karakulak, geri dönüşlerin zamanında olmadığını bildirdi. Bilgi edinme başvurusu altındaki sorulara 15 günde cevap verilmesi gerekirken, bu sürede cevapların gelmediğini anlatan Karakulak, şu ifadeleri kullandı:

“Kuruluşlardan soruların sorulara tam karşılık verilmedi. Alana ilişkin genel cevaplar verildi ya da bir kitap broşür stratejik plan gönderilerek yuvarlak cevaplarla birazcık savuşturulur gibi oldu. Sorduğumuz sorularla spesifik cevaplar istemiştik, bazı kurumlar ‘gizlilik’ esasına dayanarak bazı kurumlar gizli bilgi olduğunu belirterek bizim sorduğumuz sorulara yanıt vermedi. Biz zaten kadın örgütü olarak gizliliğe önem veririz. Sorduğumuz soruların hiç birinde gizli, verilemeyecek yanıt yoktu. Sorular, kaç kadına hizmet veriliyor, bu hizmetler hangi başlıkta veriliyor gibi sorulara gizli bilgi yanıtları aldık. İl ilçe insan hakları kurullarının verdiği cevaplar genellikle ‘Konuya ilişkin, şikayet talep yoktur’ gibi biraz da pandemiyi gerekçe olarak kullandıkları gözlendi. İl insan hakları kurullarında kadın örgütlerinin çok az bulunduğu göründü ya da göstermelik olarak kadın örgütlerinin toplantılara çağrıldığı belirlendi. Veya çağrı metninde olmasına rağmen kadın örgütünün hiç haberi olmadığı toplantıların yapıldığı anlaşıldı. KYŞMİDK genellikle pandemi gerekçesiyle olağan toplantılarını yapmadıklarını belirttiler. KYŞMİDK toplantılarına belli kadın örgütlerinin çağrıldığı görüldü.”

Continue Reading
Advertisement
Click to comment