Connect with us

POLİTİKA

‘Dijital Türkiye Toplantısı’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında gerçekleşti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Dijital Türkiye Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Dijital Türkiye Toplantısı, tüm bakanlıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapıldı. Toplantıda, ‘Dijitalin Yüzyılı’nda orta ve uzun vadeli yol haritası oluşturmaya ve Türkiye Yüzyılı’na ışık tutacak konulara yönelik değerlendirmelerde ise katılımcı kurum ve kuruluşların sundukları hizmetlerin dijital alanlarda daha ileriye taşınmasına yönelik somut çalışmalar, gelişen teknolojiler kapsamlı olarak ele alındı.

Bu çerçevede değerlendirilen projeler ise şöyle:

“Ülke genelinde bulunan tüm tapu müdürlüklerinin tek bir tapu müdürlüğü gibi hizmet sunması ve vatandaşların tapu işlemleri için gayrimenkulün bulunduğu ile müracaat etme zorunluluğuna TAKBİS projesi ile son verilmesi. Ortaöğretim öğrencilerinin okulu erken yaşta bırakmamaları ve makine öğrenmesiyle öğrencilerin daha yakından tanınarak sadece eğitim verileri ile değil, kişisel özelliklerine göre de veri üreterek onları geleceğe daha iyi hazırlayacak erken uyarı sistemi ile ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin okula devam oranlarının artırılması ve geleceğe daha iyi hazırlanmaları. Dijital dönüşüm kapsamında geleceğin mesleklerine ilişkin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlanarak bu mesleklere yönelik, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye yönelik alt yapı kurulması. Uzaktan kimlik doğrulaması ile vatandaşların belirli konsolosluk işlemlerini konsolosluğa bizzat gitmeden gerçekleştirebilmesi. Suçun veya olayın oluşmasından önceki zaman dilimine yoğunlaşmayı sağlayacak yapay zeka destekli önleyici kolluk sistemi ile suç örüntülerini tespit etme çalışmalarına ilişkin verilerin nitelik ve niceliğinin arttırılması. Yapay zeka destekli dil modelleri ile turistlerden gelen şikayet ve isteklerin otonom şekilde değerlendirilmesi ile turistlere sağlanan kamu hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi. Haberleşme ve uydu sistemleri üzerinden veri iletimi sağlanması ile uydu destekli Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) otomasyon projesi ve 5G haberleşme hizmetlerinin sunulmasına yönelik çalışmalarla ve yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi.”