Connect with us

EYT

AK Partili vekil EYT diyemedi!

İYİ Parti’nin EYT ile ilgili Meclis Araştırma Önergesinin ön görüşmelerinde söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin’in konuşması sırasında bir kez bile emeklilikte yaşa takılanlar ifadesini kullanmaması dikkat çekti. Yegin, “Türkiye’nin her meselesi Hükûmetimizin ve ittifakımızın meselesidir; milletimizin, her talebini imkânlar doğrultusunda koşulları, kaynakları çoğaltarak çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta tarafından verilen EYT ile ilgili Meclis Araştırma Önergesinin ön görüşmeleri Meclis Genel Kurulunda yapıldı.

Görüşmelerde önerge aleyhine söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin’in Meclis tutanaklarına yansıyan konuşması şöyleydi:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İYİ Parti Grubunun vermiş olduğu öneri hakkında grubumuz adına konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle aziz milletimizi ve onu temsil eden Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.

‘ÇOK ÖNEMLİ REFORMLARI HAYATA GEÇİRDİK’

Milletimizden yetki aldığımız günden bugüne, her zaman milletimizin sorunlarıyla, talepleriyle ilgilenmek ve bu sorun ve taleplerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, çözüme kavuşturmak üzere büyük bir gayreti ortaya koymuş bir hareketiz, hamdolsun. Bu sebeple yaptığımız birçok düzenlemenin yanında milletimizden yetkiyi alır almaz ilk yaptığımız işlerden biri de emeklilerimizin sorunlarıyla ilgilenmek ve standartlarını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçirmek olmuştur; bu alanda çok önemli reformları hayata geçirdik.

‘BİRÇOK İYİLEŞTİRME YAPTIK’

Daha önce başvuru sonrası aylarca süren emekli aylığı bağlanma süresini bir haftaya indiren bir çalışmayı ortaya koyduk. Emeklilerimize yüzde 4,8 olarak yapılan ödemelerin, gayrisafi yurt içi hasılaya olan oranını yüzde 6’nın üzerine çıkaran iyileştirmelere imza attık. Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerimizin bayram ikramiyesi alabilecekleri düzenlemeleri uygulamaya geçirdik. Emeklilerimizin promosyon almalarını sağlayan süreçleri yönettik ve hesaplarına yatmasını sağladık. Vefat eden sigortalılarımızın 65 yaşından büyük, muhtaç durumda olan anne ve babalarına hiçbir şart aranmaksızın aylık bağlanması imkânını mevzuata koyup hayata geçirdik. Burada sayamadığımız, sayamayacağımız daha birçok iyileştirmeyi hayata geçirmek hamdolsun bizlere nasip oldu.

‘AŞAMA AŞAMA SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Türkiye’nin her meselesi Hükûmetimizin ve ittifakımızın meselesidir; milletimizin, her talebi gerçekleştirmeyi arzuladığımız ve bunun için canla başla, azimle çalıştığımız bir emridir bizim için. İmkânlar doğrultusunda koşulları, kaynakları çoğaltarak her meselenin çözüleceği bir süreç yönetimiyle konuları ele alıyor ve aşama aşama sorunları çözmeye çalışıyor, talepleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. ‘Sosyal güvenlik alanına dair meselelerin, taleplerin üstü örtülmeye çalışılıyor.’ izleniminin oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye’nin imkânları ve şartlarını dikkate alarak her sorunu çözme gayretinde olduğumuz gibi sosyal güvenlik alanı üzerine de kafa yoruyor, çalışıyor ve sorumlu siyaset anlayışıyla karar aşamasına gelince de bu meselelerde bu talepleri de siyasete malzeme etmeden sorumluluk hassasiyetiyle kamuoyuyla paylaşıyoruz.

‘AKTÜER DENGEYİ VE SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE…’

Dolayısıyla, sosyal güvenlik alanının en önemli sacayaklarından olan emeklilerimizin refahını artırmak, onların mutlu ve huzurlu bir şekilde ikinci baharlarını yaşamasına vesile olmak, sosyal güvenlik alanında da milletimizin tüm taleplerine kulak kabartarak bu taleplerin de ötesinde daha yüksek bir refahı bu aziz milletin her bir ferdine arz etmek en büyük gayelerimiz arasındadır. Ve bu hedefimiz doğrultusunda sosyal güvenlik alanındaki aktüer dengeyi ve bunun sürekliliğini sağlayacak şekilde, dün attığımız adımlardan daha büyük adımları atacağımıza olan inancımı ve bu aziz milletin her meselede ve her zaman olduğu gibi kimin meselelerini çözmek üzere ele alıp, çözüm iradesi ortaya koyacağını kimin de sadece konuşup, konuşup başka hiçbir şey yapmayacağını bu aziz milletin çok iyi bildiğine olan inancımı ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.”