Connect with us

POLİTİKA

6’lı masadan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’

Yayınlanma tarihi:

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi’nden (SP) oluşan 6’lı masanın 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıktan oluşan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ açıklandı. 

Ankara’da, Ato Congresium’da ‘Yarının Türkiye’si sloganı ile düzenlenen ve 6 siyasi partinin tüm metin üzerinde tam mutabakat sağladığı vurgulanan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ toplantısına; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Patisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile milletvekilleri ve partililer katıldı. ‘Hukuk Adalet ve Yargı’, ‘Kamu Yönetimi’, ‘Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim’, ‘Ekonomi, Finans ve İstihdam’, ‘Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm’, ‘Sektörel Politikalar’, ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Sosyal Politikalar’, ‘Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç’ olmak üzere 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıkta; 2 bin 300’den fazla hedef, politika ve proje ortaya koyuldu. ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı, DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferudun Bilgin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, SP Genel Başkanvekili Sabri Tekir okudu. 

ÖZTRAK: CUMHURBAŞKANI 7 YIL İÇİN 1 DÖNEM SEÇİLECEK

CHP’li Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni 6 aydır yaşayarak gördüklerini söyleyerek, “Bu yönetim devletimiz için artık bir beka sorunu oldu. Onun için Millet İttifakı, kural tanımaz bu ucube sistem yerine ‘Kuvvetler ayrılığını tesis eden özgürlükçü, demokratik, adil güçlendirilmiş parlamenter sistem’ diyor. Onun için Millet İttifakı ‘Etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı şeffaf, hesap verir yürütme ve tarafsız yargı’ diyor. Yasama reformu ile Meclis’in faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Meclis’te istişare ve müzakereyi etkisizleştiren, ‘torba kanun’ uygulamasına son vereceğiz. Tarafı olduğumuz milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisinin, sadece TBMM’de olmasını anayasal güvence altına alacağız. Meclis’in yürütme organını, millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Meclis’te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Cumhurbaşkanının, 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek, tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı, bakanları yönetimde etkili hale getireceğiz” dedi.

‘SEÇİM BARAJINI YÜZDE 3’E DÜŞÜRECEĞİZ’

Öztrak, istikrarı sağlayacak önlemler alacaklarını belirterek, “Bağımsız ve tarafsız bir yargı için Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız. Yerine ‘Hakimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet bakanı ve müsteşarı, Hakimler Kurulu’nda yer almayacak. Hakimler, idari görevleri bakımdan, Adalet Bakanlığı’na bağlı olmayacak. ‘Seçim ve Siyasi Partiler Mevzuatı’nda, millet iradesinin TBMM’ye en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz. Kamu yönetimini; eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk, etkililik, şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz. TBMM’de yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız. Zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacak” diye konuştu. 

ÇANAKÇI: ENFLASYONU 2 YILDA KALICI OLARAK DÜŞÜRECEĞİZ

DEVA Partili Çanakçı da temel hedeflerinin Türkiye ekonomisini üretken, rekabet gücü yüksek, kaliteli istihdam yaratan ve tek vatandaşı dahi yatağa aç göndermeyen yapıya kavuşturmak olduğunu söyleyip, “Para, maliye ve finans politikalarını bilim ve evrensel tecrübeye dayanması, öngörülebilir olması ve tüm ekonomik aktörlere güven vermesi bu hedeflere ulaşmada kilit bir öneme sahip olacaktır. Mutabakat metnimizin ekonomi ve finans bölümündeki 238 adet hedef ve politikayı bu anlayış ile belirledik. Temel ekonomik hedeflerimiz kapsamında enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı olarak düşürüp tek haneye indireceğiz. Enflasyon ile mücadeleyi tavizsiz bir biçimde sürdürürken ortalama büyüme hızını yüzde 5’in üzerine çıkaracak dolar cinsinden kişi başı milli gelirimizi 5 yılın sonunda en az iki katına çıkartacağız. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. 5 yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolara, yüksek teknolojili ihracatı payını ise 2 katına yükselteceğiz” dedi.

‘MERKEZ BANKASI’NIN BAĞIMSIZLIĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Merkez Bankası’nın kurumsal kapasitesini ve bağımsızlığını güçlendirmenin, öncelikleri olduğunu belirten Çanakçı, “Bu çerçevede Merkez Bankası’na fiyat ve finansal istikrarı sağlamak dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Banka üst yönetiminin kendi kanunları dışında görevden alınmasını önleyeceğiz. İş dünyasının etkili olduğu bir okul yönetim sistemi kuracak özellikle mesleki ve teknik okulları turizm ve tarımsal işletmelerin bulunduğu yerlerde açacağız. İşsizlik sigortası fonuna ödenen işveren katkısının yarısını kuracağımız ‘yarına hazırlık fonu’ üzerinden beceri kazandırma projelerine destek için kullanacağız. İşsizlik fonunu amacı dışında kullanılmasını önleyeceğiz. Özetle mutabakat metnimizde yer alan ancak benim bu sınırlı süre içinde 5’te 1’ine değinebildiğim politikalar ve projelerimizle Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtarıp, yüksek gelirli ülkeler arasına sağlam ve kalıcı bir konuma yükselteceğiz” diye konuştu. 

BİLGİN: ATATÜRK HAVALİMANI’NI UÇUŞA UYGUN HALE GETİRECEĞİZ

Gelecek Partili Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı, ‘Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı’ olarak yeniden yapılandıracaklarını belirterek, “‘Tarım Kanunu’nda öngörülmesine rağmen bugüne kadar hiç uyulmayan tarımsal destekleri, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inden az olamayacak şekilde verecek, havza bazlı, sürdürülebilir ve etkin bir biçimde uygulayacağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatları; maliyet, kur, enflasyon ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayacak şekilde belirleyeceğiz” dedi.

Bilgin, ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 10’lara, orta-yüksek teknoloji yoğunluğunu yüzde 40’lara taşıyacaklarını söyleyerek, “Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma sanayisi alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, çift kullanımlı ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, Silahlı Kuvvetler’imizin operasyonel gücünü ve caydırıcılığını artıracağız. Ticaret Bakanlığı’nı, ‘Esnaf ve Ticaret Bakanlığı’ şeklinde yeniden yapılandıracağız. Atatürk Havalimanı’nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz” diye konuştu. 

ÖZLALE: ‘KADIN, AİLE VE ÇOCUK BAKANLIĞI’ KURUYORUZ

İYİ Partili Özlale, Türkiye’nin giderek daha da ağırlaşan çocuk yoksulluğu sorunu olduğunu söyleyerek, “Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. İktidarımızda hiçbir çocuk aç kalmayacak. Yoksul ailelerde bebeklere başta süt ve bebek maması olmak üzere gıda ve hijyen desteği vereceğiz. ‘Ulusal Ebeveynlik Programı’nı hayata geçireceğiz. Nasıl çocuk yetiştirileceğini bütün vatandaşlarımıza anlatacağız. Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak ‘Gelir Desteği’ vereceğiz. Kadınların haklı taleplerini değerlendirecek güçlü bir kadın politikası altyapısına sahip ‘Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı’ kuruyoruz. Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz ve biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bütün karar alma mekanizmalarında cinsiyet eşitliğini gözeteceğiz. ‘Eşit işe eşit ücret’ ilkesini hakim kılacağız. Türkiye’nin her bölgesinden genç katılımını destekleyerek ‘Türkiye Gençlik Meclisi’ni kuracağız. Türkiye’yi bir narko-devlet olmaktan kurtaracağız. Emekli olmuş güvenlik personelinin, mahalle muhtarlarının, tedavi edilen bağımlıların uyuşturucuyla mücadeleye gönüllü katılımını sağlayacağız” dedi.

TEKİN: KUVVET KOMUTANLIKLARINI GENELKURMAY’A BAĞLAYACAĞIZ

SP’li Tekin ise Dışişleri Bakanlığı’na dış politika yapım karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandıracaklarını söyleyerek, “Dışişleri Bakanlığı’na elaman alımını objektif, güvenilir, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemi ile yapacağız. Bakanlığa alacağımız personele kuracağımız diplomasi akademisinde üst düzey bir formasyon kazandıracağız. Orta Doğu bölgesindeki ülkelerin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygılı olacağız. Bu ülkelerin içişlerine karışmayacak, aralarında taraf tutan değil çözümleri kolaylaştıran bir ülke olacağız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını korumak ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlamak temel hedeflerimizdendir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırılmasının önüne mutlaka geçilecektir. Ordumuzu kendisine verilen görevleri yerine getirebilecek ileri teknoloji ürünü sistemlerle donatacağız. İstihbarat, keşif, vurucu gücü ve diğer operasyonel yeteneklerini güçlendireceğiz. Milli Savunma Bakanlığı’nın teşkilat yapısını gözden geçireceğiz. Kuvvet komutanlıklarını tekrar Genelkurmay Başkanlığı’na bağlayacağız. Askeri liseler, harp akademileri, kurmay subay, subay ve astsubay yetiştiren tüm okullar ile ilga edilen etkin sistemleri tekrar açacağız” diye konuştu. 

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Advertisement
Yorum yapmak için tıkla