Connect with us

EKONOMİ

Türkiye Dış Borçta 38. Oldu

McKinsey Global Institute’ün şubat ayında yayınladığı Borç analizine göre Türkiye’nin kamu, özel sektör ve hane halkı borçlarının toplamının gayrisafi yurt içi hasılaya...

More Posts


Copyright © 2021 Tüm Hakkı Saklıdır